Bunion: Richtlijnen voor aangepaste oefeningen

Het regelmatig uitvoeren van oefeningen om de beweeglijkheid in de grote teen te herstellen en een geleidelijk hervatten van de normale activiteiten zijn een belangrijk element in het volledig herstel na een behandeling.

Eens het postoperatief verband is verwijderd is het aangeraden 2 à 3 maal daags te oefenen gedurende 20 tot 30 minuten.

De onderstaande richtlijnen kunnen U helpen in een volledig herstel na een voetchirurgie .

Vroegtijdige postoperatieve oefeningen:

Pompbewegingen in de enkel:

Beweeg uw voet ritmisch op en neer door uw kuit- en onderbeenspieren te gebruiken.  Start deze oefening regelmatig ( 3 maal per uur )
gedurende een paar minuten zo vroeg mogelijk na de ingreep.

pict1.jpg

Stappen:

Het aannemen van een correct gangpatroon in het postoperatieve schoeisel is belangrijk.
In het begin zal je stappen met krukken of een looprekje en uw orthopedist zal U zeggen hoe hard je mag steunen op de geopereerde voet.
Sta mooi recht met uw krukken, welke op de juiste hoogte moeten afgesteld zijn, Breng deze naar voor over een korte afstand en breng dan de geopereerde voet naar voor en steun eerst op de hiel, zodat deze het meeste lichaamsgewicht opvangt.
Wanneer je mag steunen op de volledige voet en wanneer de krukken achterwege gelaten mogen worden zal U op tijd en stond meegedeeld worden.

Gevorderde oefeningen

Kruloefeningen voor de tenen

Leg een kleine handdoek op de grond en hef deze naar je toe door enkel de tenen te gebruiken.  Door een gewicht in de handdoek te steken verzwaar je deze oefening. Herhaal deze oefening 5 maal

pict2.jpg

Teenstand

Stel je recht op de tenen gedurende 5 seconden, een 10 maal met gestrekte tenen en  dan op geplooide tenen.

pict3.jpg

Trekoefeningen voor de grote tenen

Plaats een stevige elastiek rond beide grote tenen en trek de grote tenen van elkaar weg. Houden gedurende 5 seconden en 10 maal herhalen.

pict1.jpg

Trekoefeningen voor de tenen

Plaats een stevige elastiek over de tenen en spreid ze. Houden gedurende 5 seconden en 10 maal herhalen.

pict0.jpg

Drukoefeningen voor de tenen

Plaats enkele kleine kurken of elastische spacers tussen de tenen en druk deze samen gedurende 5 seconden 10 maal herhalen

pict2.jpg

Oppikken van knikkers

Leg een 20 tal knikkers op de grond. Raap deze één voor één op met behulp van de voet en leg ze in een schaal. Herhaal de volledige oefening.

pict3.jpg

 Progressieve belasting

Spoedig na de ingreep mag je progressief beginnen stappen en uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Stappen

Wanneer je op een comfortabele manier schoenen kan dragen mag je beginnen stappen.

Lopen

Wanneer je vlot kan stappen zonder pijn en de beweeglijkheid in de grote teen grotendeels  hersteld is mag je beginnen lopen.

Sporten

Wanner je pijnvrij kan lopen, mag je meestal je gewone sport hervatten.