Behandeling van een Bunion

Niet operatieve behandeling:

Niet alle bunions evolueren echter, een groot aantal kan behandeld worden zonder heelkunde.
Een zogenaamde “ preventieve “ heelkunde bij pijnloze bunions is dan ook niet aangewezen omdat het best kan zijn dat die nooit pijnlijk zullen worden.

Pijnlijke bunions kunnen meestal behandeld worden door aangepast schoeisel te dragen welke geen druk geeft op de tenen.

Schoenkeuze:

pict2.jpg

 • kies de schoen niet op basis van de maat aangegeven op de schoen.Schoenmaten variëren afhankelijk van het soort en de herkomst.Pas de schoen maak dan uw keuze.
 • Kies een schoen die past bij de vorm van uw voet.
 • Laat telkens uw voeten opmeten, uw schoenmaat verandert bij het ouder worden.
 • Hou er rekening mee dat uw voeten niet gelijk zijn, meest mensen hebben 1 voet groter dan de andere
 • Pas de schoenen op het einde van de dag, zij zijn dan meer gezwollen.
 • Sta recht en doe enkele stappen. Zorg ervoor dat uw grote teen voldoende spelingruimte heeft  in de neus van de schoen ( ca 1 cm ).
 • Zorg ervoor dat de bal van de voet goed past in het breedste deel van de schoen.
 • Koop geen schoenen die spannen, in de verwachting dat zij wel zullen rekken.
 • De hiel moet comfortabel zitten en mag niet uitslippen.
pict0.jpg

 

        Er moet voldoende ruimte zijn voor de grootste teen

Sommige schoenen kunnen aangepast worden door de drukpunten op uw tenen uit te rekken met aangepaste leesten. Spalkjes om uw grote teen te corrigeren of steunzolen kunnen ook helpen. In geval van arthritis pijnen kan medicatie de pijn en zwelling verbeteren.

Heelkundige behandeling van bunions ?

Indien de conservatieve behandeling faalt kan een operatie overwogen worden.
Talrijke studies hebben aangetoond dat 85 à 90 % van de geopereerde patiënten tevreden zijn over het resultaat.

Indicatie voor bunion heelkunde:

 • ernstige pijn in de voet welke de alledaagse activiteiten ernstig hinderen en het dragen van gewone schoenen onmogelijk maakt.
 • chronische ontstekingen en opzetting van de grote teen welke niet verbeteren met rust en medicatie
 • vervorming van de grote teen waarbij hij een duidelijke asafwijking vertoont naar de andere tenen toe ( Hallux Valgus)
 • verstijving van het gewricht in de grote teen ( Hallux Rigidus)
 • onvoldoende effect van de pijnbestrijding met pijnstillers en ontstekingsremmers.Het effect van deze medicatie is sterk persoonsgebonden.
 • Onvoldoende beterschap van de klachten niettegenstaande medicatie en aangepast schoeisel

De verschillende types van heelkundige technieken .

De bedoeling van een heelkundige behandeling van een bunion en / of een hallux valgus is zoveel mogelijk de pijn te bestrijden en de misvorming te corrigeren. Onrealistische verwachtingen naar een perfecte voetvorm zijn bijna nooit mogelijk.

Er bestaan diverse technieken zoals

Herstel van de pezen en de ligamenten rond de dikke teen

Deze weefsels staan vaak te strak gespannen aan de ene kant en te los aan de andere kant, zodat een onevenwicht ontstaat dat er voor zorgt dat de grote teen uitwijkt naar de andere tenen. Deze techniek maakt de strakke elementen los en spant de losse elementen aan.
Dit gaat vaak gepaard met een osteotomie ( zie verder )

pict0.jpg

Arthrodese

De beschadigde gewrichtsoppervlakken worden verwijderd
en de bekomen beenderige contactoppervlakken worden tegen 
elkaar gefixeerd met behulp van schroeven,draden,pinnen of 
plaatjes tot deze stevig vergroeid zijn.
Deze techniek wordt gebruikt bij ernstige afwijkingen, 
ernstige arthritis en wanneer andere technieken faalden.

pict1.jpg

Exostosectomie

Hierbij wordt de opzetting ter hoogte van het gewricht verwijderd. Deze techniek wordt gebruikt bij ernstige beenderige opzetting zonder duidelijke asafwijking van de grote teen.

pict2.jpg

Resectie arthroplastie

Het verwijderen van het beschadigde deel van het gewricht.Deze techniek is aangewezen bij oudere patiënten, na voorafgaande bunion chirurgie
 of bij ernstige arthritis. Deze techniek maakt een beweeglijk en soepel gewricht zonder kraakbeen.

pict0.jpg

Osteotomie

Deze techniek hersteld de assen van de grote teen en 
het eerste middenvoetsbeen door middel van beenderige correctie.
Na de ingreep is steeds een 4 à 6 weken gips te voorzien.

pict1.jpg

Uw orthopedist is de aangewezen persoon om de best aangepaste techniek met U bespreken .

De orthopedische evaluatie

De orthopedische oppuntstelling bestaat uit 3 facetten:

          De medische anamnese

            Uw orthopedisch chirurg verzameld hier informatie over

 1.  
  • uw algemene gezondheidstoestand zoals een navraag naar concommiterende aandoeningen zoals Diabetes, Rheumatische Arthritis
  • de intensiteit van de pijn
  • de mogelijkheid om schoenen te dragen
  • de toestand van uw bloedvaten

Al deze elementen kunnen een rol spelen in de heling van de wonden en de postoperatieve pijnbeleving.

pict0.jpg

          Het klinisch onderzoek

            Het klinisch onderzoek toont:

 1.  
  • de ernst van de asafwijkingen
  • Beschadiging en eventuele ontsteking van de weke weefsels
  • De aanwezigheid van andere misvormingen zoals hamertenen , eeltvorming of eksterogen

 

pict0.jpg

 

Het radiologische dossier

De RX opnamen geven een beeld van de 
ernst en de omvang van de bot – en 
gewrichtsaantasting in de teengewrichten.

Uw orthopedisch chirurg zal de resultaten van deze evaluatie samen met U bekijken en een behandeling uitstippelen:

            Is een heelkundige ingreep nu nodig ?

Zo ja: welk type heelkunde is het best aangewezen en welke zijn de de risiscos en mogelijke verwikkelingen ?

Zo neen: welke niet operatieve behandeling lijkt de meest geschikte.

 

Realistische verwachtingen in verband met Bunion heelkunde .

Een belangrijke factor in de beslissing al dan niet een ingreep te ondergaan is te begrijpen wat een ingreep U kan beloven.

De overgrote meerderheid van patiënten welke een ingreep ondergaan hebben een belangrijke vermindering van pijn in de voet na de ingreep en een duidelijke verbetering van de asafwijking in de grote teen..

Een heelkundige ingreep zal U niet toelaten kleinere of smallere schoenen te dragen .
Met of zonder ingreep zal je steeds goed passend schoeisel moeten dragen zonder overdruk op de grote teen, zoniet komt de bunion terug.

Voorbereiding tot heelkunde

Indien U er voor kiest om een heelkundige ingreep te ondergaan, zal U gevraagd worden om voor de ingreep een volledig medisch onderzoek te ondergaan bij uw huisarts of bij een specialist interne geneeskunde en dit ten einde uw algemene gezondheidstoestand te evalueren.
In geval van ernstige gezondheidsproblemen zal die arts eerst uw gezondheid op puntstellen en dan pas instemmen met een heelkundige ingreep.
Hiervoor kunnen bijkomende onderzoeken aangevraagd worden zoals:

 • een bloedafname
 • een electrocardiogram
 • een longfoto
 • een urine onderzoek
 • specifieke RX opnamen van de voeten om de juiste techniek te helpen plannen

Tevens dient U aan uw orthopedisch chirurg de medicaties mee te delen welke U neemt zodat eventueel nadelige medicaties ( zoals bloedverdunners ) kunnen gestopt of aangepast worden.

 


De Heelkundige ingreep

Meeste ingrepen aan de voet gebeuren in “ één dags ziekenhuis”. Er zal gevraagd worden U aan te melden in het ziekenhuis ca 1 à 2 uur voor de start van de ingreep.
Na de opname wordt U gezien door een anesthesist welke de anesthesie zal toedienen.

De ingreep kan gebeuren onder algemene ( volledig slapen ) anesthesie, lokale anesthesie of locoregionale ( peridurale: prik in de rug ) anesthesie .

Afhankelijk van het type heelkunde duurt de ingreep van 30 tot 90 minuten.
Het ontslag is afhankelijk van de gebruikte anesthesie, en varieert van direct na de ingreep 
( bij lokale anesthesie ) tot ca 6 uur na de ingreep .

pict0.jpg

Mogelijke verwikkelingen na de ingreep

Minder dan 10 % van de patiënten vertonen verwikkelingen zoals:

 1. infectie
 2. zenuwbeschadiging
 3. aanhoudende pijn
 4. recidief van de bunion binnen de kortste tijd

Indien verwikkelingen optreden kunnen deze behandeld worden maar zij beïnvloeden de duur van de herstelperiode en het uiteindelijk resultaat.

Herstel thuis

Het succes van de ingreep hangt voor een groot deel af van het al dan niet opvolgen gedurende de eerste weken, van de aanbevelingen van uw chirurg na het ontslag uit het ziekenhuis.
Er zullen geregeld controles afgesproken worden met uw chirurg.

Verband zorg

Bij ontslag uit het ziekenhuis werd een ondersteunend en/ of correctief verband aangelegd. Mogelijks draag je een speciale postoperatieve schoen of gipsverband. Je zal dit verband of apparaat, afhankelijk van het type ingreep, ca 6 tot 8 weken moeten dragen.

De hechtingen worden verwijderd na ca 2 weken.

Om een goede heling te bevorderen is het belangrijk de verbanden droog en proper te houden en ze zelf niet te verwijderen.
Het is essentieel het verband te beschermen tegen vocht tijdens het douchen of baden.

pict0.jpg

Steunname

Uw orthopedist kan U aanraden om de eerste dagen 
een looprekje, krukken of een stok te gebruiken.
Tijdens de herstelperiode mag je dan progressief 
meer en meer steunen op de voet.
Gedurende de eerste weken is het aangewezen 
slechts korte afstanden af te leggen .

pict1.jpg

Zwelling en schoeisel

Houd de geopereerde voet de eerste dagen na de ingreep zoveel mogelijk naar omhoog en leg zoveel mogelijk ijspakkingen ( nooit ijs op de blote huid !!) om de zwelling en de pijn te minderen. De voet zal gedurende een 6-tal maand 
meer gezwollen zijn dan gewoonlijk. Na het verwijderen van de verbanden is het 
aangeraden sportschoenen of soepele lederen stapschoenen te dragen gedurende de eerste maanden tot volledig herstel.
Draag tot dan geen modieuze schoenen of hoge hielen.

pict0.jpg

Medicatie

Uw chirurg kan U antibiotica voorschrijven om een infectie te voorkomen.
Hij zal U eveneens pijnstillers en/of ontstekingsremmers voor stellen om de pijn te minderen en het comfort te verhogen.

Versterkende oefeningen

Progressieve oefeningen of fysiotherapie is aangeraden om de beweeglijkheid en de stevigheid van uw enkel en voet te bevorderen.


Naar richtlijnen voor aangepaste oefeningen >>