Vallen is een ernstige zaak

Vallen

 

Een val is de meest frequente oorzaak van dodelijke en niet dodelijke ongevallen bij mensen van 65 jaar en ouder.
Een ongeval kan op eender welk ogenblik gebeuren op eender welke plaats en bij mensen van elke leeftijd.
Het is bewezen dat ongevallen bij mensen van 65 jaar en ouder voorvallen bij de mensen thuis tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse karweien.
Je kan vallen over een slordige tapijt in de living, door een gladde badkamervloer of staande op een trapje .

Het aantal valpartijen en de ernst van de opgelopen letsels neemt toe met de leeftijd.
De meest voorkomende letsels zijn: hoofdwonden, polsbreuken, heup- en wervelbreuken.

De economische kost van een val bij oudere mensen is immens, niet alleen omwille van de hoge dodentol maar tevens omwille van de invaliderende gevolgen en het verblijf in het ziekenhuis en hersteloorden.

 

Er zit een duidelijk stramien in de val van een oudere:

  1. de schrik voor het vallen
  2. de val zelf
  3. de hospitalisatie
  4. de verminderde onafhankelijkheid en mobiliteit
  5. vaak opname in het rust- of hersteloord

Een val kan een belangrijke wijziging veroorzaken in uw leven en neemt uw onafhankelijkheid weg.

Enkele feiten:

elk jaar valt 30 % van de mensen ouder dan 65 jaar 
90 % van alle heupfracturen zijn het gevolg van een val
25 % van alle heupfracturen zullen volledig herstellen 
50 % van alle heupfracturen worden afhankelijk van een stok of een kruk
40 % van alle heupfracturen moeten daarna naar een rustoord
20 % van alle heupfracturen sterft binnen het jaar

 

 

 

Osteoporose en fracturen:

Het beendergestel is een levend weefsel welke samengesteld is uit Calcium en proteinen welke de stevigheid geven.
Het bot wordt voortdurend aangemaakt en afgebroken terwijl het Calcium wordt toegevoegd aan het bot en opgenomen in het lichaam.

Osteoporotisch bot ontstaat wanneer het Calcium niet meer zo snel wordt opgenomen in het bot als het wordt verwijderd. Dit maakt het bot broos.
Factoren welke de osteoporose beïnvloeden zijn:

het ouder worden
de lichaamlijke inactiviteit
verminderde oestrogeen productie (menopauze)
erfelijkheid
Corticoiedtherapie
Hyperthyreose
Roken
Overdreven alcohol gebruik
Onvoldoende inname van Calcium en Vit D


Preventie van de val