Schouderaandoening: Preventieve behandeling

Schouder

Het is zeer belangrijk dat je blijft de schouder te oefenen met dagelijkse rekoefeningen en spierversterking.

Patiënten welke hun behandeling en oefenschema trouw, volgen zoals voorgeschreven door hun behandelende orthopedist, zullen uiteindelijk het beste resultaat bekomen

Regelmatig oefenen, om de normale beweeglijkheid in de schouder te herwinnen en geleidelijk de normale dagdagelijkse activiteiten te hervatten, is noodzakelijk voor een volledig herstel.
Het is aangewezen in totaal 45 à 60 minuten per dag oefeningen te doen verdeeld in 2 à 4 sessies van 10 – 15 minuten.

Welke oefeningen zijn belangrijk:

Actieve bewegingen bevorderen de beweeglijkheid:

- circulaire pendelbewegingen: buig in de lenden 90° voorover met eventueel steun name op een laag tafeltje.beweeg het lichaam en de arm in cirkelvormige bewegingen, 10 maal in wijzerzin, daarna 10 x in tegen wijzerzin. Doe dit 3 maal daags .

- geassisteerde schouder flexie: grijp beide handen samen en breng de arm zo hoog mogelijk boven het hoofd, en dit met gestrekte ellebogen.Dit kan liggend of zittend uitgevoerd worden. Herhaal 10 tot 20 maal, 3 sessies per dag.

- Ondersteunde schouderrotaties: houd de elleboog stil op zijn vaste plaats tegen het lichaam. Draai de voorarm naar voor en achter.Herhaal dit 10 maal ; ca 3 sessies per dag.

- Actieve extensie 1: stel U naast of voor een muur. Met uitgestrekte elleboog kruipt de hand met de vingers als een spin langs de muur naar omhoog, steeds hoger en hoger.Houd in het hoogste punt voor 10 seconden.Herhaal 5 maal, een 3 tal sessies per dag.

- Actieve extensie 2: hef de arm met gestrekte elleboog zo hoog mogelijk naar het plafond.Houden gedurende een 10 tal seconden. 3 sessies daags.

- Actieve interne rotaties: breng de hand op de rug en tracht die zo ver mogelijk naar de andere kant en tevens zo hoog mogelijk te brengen. Herhaal 10 maal , 3 – 4 sessies daags.

- Actieve abductie: strek de arm, met gestrekte elleboog en handpalm naar beneden, naar opzij.Houdt het lichaam recht en probeer de schouder soepel te bewegen. Houden gedurende 10 seconden, andermaal ca 3 maal daags .

Isometrische en geresisteerde oefeningen bevorderen de spierkracht

- isometrische schouderextensie:
sta met de rug tegen een muur en duw met de hand,
met gestrekte elleboog, zo hard mogelijk tegen de muur.
Houden gedurende 5 seconden en dan lossen.
Herhaal 10 maal per sessie

 

- isometrische externe rotatie:
sta met de getroffen zijde tegen een muur met de elleboog 90° gebogen.
Duw met de voorarm zo hard mogelijk tegen de muur.
Houden gedurende 5 seconden en dan lossen.
Herhaal 10 maal per sessie.

 

- Isometrische interne rotatie: sta voor een hoek of in een deuropening.Plooi de elleboog 90° en duw met de binnenkant van de voorarm zo hard mogelijk tegen de muur. Houden gedurende 5 seconden en dan lossen. Herhaal 10 maal per sessie

 

- geresisteerde interne rotatie: ga op uw zijde liggen op de aangetaste zijde.Plooi de elleboog 90° en breng een gewicht met de hand naar de buik (1 tot max 5 kg) en keer langzaam terug. Herhaal 10 maal, 3 sessies daags

- geresisteerde externe rotatie:
ga op uw zijde liggen, de aangetaste zijde naar boven.
Neem een matige gewicht in de hand, plooi de elleboog 90°,
hef de hand weg van de buik en keer langzaam terug.
Herhaal 10 maal, 3 – 4 sessies daags.

- Isometrische adductie:
Plooi de elleboog 90° en druk de bovenarm tegen uw lichaam ,
eventueel met een kussentje tussen arm en lichaam.
Houden gedurende 5 seconden .
10 maal herhalen, 3-4 sessies daags.

 

- Isometrische abductie: duw de geplooide elleboog naar omhoog tegen een muur of een zetelrug.Houden gedurende 5 seconden en 10 maal te herhalen. 3-4 sessies daags.