Nekpijn

De nek of de cervicale wervelzuil bestaat uit een aantal wervels. nekwervels) welke beginnen hoog in de romp en eindigen aan de basis van de schedel.
De beenderige wervellichamen zorgen, in combinatie met de ligamenten. de dikke elastische gewrichtsbanden), voor de stabiliteit in de wervelzuil.
De spieren zorgen voor bijkomende ondersteuning en beweeglijkheid .
De nek heeft een belangrijke mobiliteit en draagt het gewicht van de schedel.
Aangezien de hals minder beschermd is dan de rest van de wervelzuil is die meer onderhevig aan letsels, kwetsuren en andere aandoeningen welke pijn en bewegingsbeperking geven.
Veel mensen hebben eens nekpijn. meestal is dit tijdelijk en verdwijnt deze spontaan.
In andere gevallen is een medische op puntstelling en behandeling noodzakelijk om de klachten te doen verdwijnen.


. Cervicale wervelzuil

Wat ligt aan de basis van nekpijnen ?

Nekpijn kan veroorzaakt worden door aandoeningen in de weke weefsels . spieren. ligamenten of zenuwen), de botstructuren of de gewrichten van de halswervelzuil.

De meest voorkomende oorzaken van nekpijn liggen in de weke weefsels en zijn veroorzaakt door slijtage of overbelasting.
In meer zeldzame gevallen kunnen infecties, aangeboren afwijkingen in de wervels of tumoren de oorzaak zijn van nekpijn.

Bij sommige mensen kunnen nekproblemen aanleiding geven tot pijn in de hogere rug. de schouders of de armen.

Degeneratieve of inflammatoire aandoeningen

Degeneratieve aandoeningen welke nekpijn veroorzaken zijn osteoarthrose en rheumatoïde arthritis.
Osteoarthrose komt meestal voor bij oudere mensen tengevolge van slijtage in de gewrichten tussen de verschillende nekwervels.
Rheumatoïde arthritis veroorzaakt een vernietiging van de gewrichtjes in de nek.
Beide aandoeningen geven stramheid en pijn.

Aantasting van de tussenwervelschijf in de hals veroorzaakt eveneens nekpijn.
De tussenwervelschijf vangt de schokken op tussen de diverse wervellichamen.
In geval van degeneratie van de tussenwervelschijf. typisch vanaf 40 jaar, veranderd de normale gelatine – achtige kern van structuur.Deze gaat uitdrogen,zijn elasticiteit verliezen, scheuren vertonen en verminderen in hoogte.
Wanneer de hoogte tussen de wervels vermindert, verhoogt de belasting op de gewrichtjes tussen de wervellichamen en veroorzaakt dit bijkomende belasting, slijtage en degeneratieve veranderingen in die gewrichtjes.
De tussenwervelschijf kan ook gaan uitpuilen en druk geven op het ruggenmerg of de zenuwwortels als de rand van de tussenwervelschijf gaat verzwakken.
Wanneer er scheuren ontstaan kan een stuk van nde tussenwervelschijf gaan migreren en een sterke locale druk geven op een zenuwstructuur. dit noemt men een hernia.

Kwetsuren

Omdat de nek zo beweeglijk is en het gewicht draagt van het hoofd . is deze uiterst gevoelig voor kwetsuren.
Verkeersongevallen, contact sporten en valpartijen kunnen regelmatig nekletsels veroorzaken.
Het dragen van de veiligheidsgordels in de wagen voorkomen of minimaliseren vaak deze letsels.
Een kop-staart aanrijding kan volgende letsels veroorzaken:

  • een hyperextensie: een achterover strekken in de nek en dit buiten de normale grenzen van de beweeglijkheid
  • een hyperflexie: een vooroverbuigen buigen in de nek en it buiten de normale grenzen van de beweeglijkheid

De meeste letsels zijn week weefsel letsels, namelijk aan de spieren of de ligamenten.
Ernstige letsels met wervelbreuk of - verplaatsing kunnen het ruggenmerg beschadigen met verlammingen tot gevolg (tetraplegie).

Wanneer is een medische behandeling noodzakelijk ?

Na een ongeval:

Wanneer ernstige nekklachten optreden direct na een ongeval ( verkeersongeval, agressie of val) dient de nek geïmmobiliseerd te worden door een opgeleide professioneel, zoals een ambulancier of spoedverplegende, ten einde verdere letsels te voorkomen zoals ondermeer verlammingen.
Hierna dient onmiddellijk medische hulp gezocht worden.
Onmiddellijke medische hulp moet eveneens gezocht worden wanneer er nekpîjn is mùet uitstraling naar de armen of de benen.
Aan de andere kant moet uitstraling of tintelingen en gevoelloosheid in de armen en/of benen zonder neklast eveneens dringend nagekeken worden.

Zonder ongeval:

In geval van nekklachten zonder ongeval dient medische hulp gezocht wanneer de pijn

  • continue en aanhoudend is
  • heel ernstig is
  • vergezeld gaat met uitstraling in armen en/of benen
  • vergezeld gaat met hoofdpijn, voosheid, tintelingen of spierzwakte in de ledematen.

Behandeling van nekpijn