Behandeling van nekpijn

Nek orthopedie

Wie behandelt nekklachten ?

Veel patiënten zoeken hulp bij een orthopedisch chirurg omdat hij speciaal is opgeleid voor aandoeningen van het spier - en beendergestel, inbegrepen de diagnosestelling, de behandeling en de preventie van aandoeningen van spieren, beenderen, gewrichten ligamenten en pezen.

De Diagnosestelling bij nekpijn

Het bepalen van de juiste oorzaak van de pijn is essentieel om een correcte behandeling in te stellen.
Om de juiste oorzaak op te sporen is een uitgebreid onderzoek noodzakelijk.

Uw behandelende orthopedist zal:

  • uitgebreid vragen stellen in verband met uw nekklachten.Hij zal zich informeren naar andere bijkomende aandoeningen, vroegere ongevallen aan de nek, vroegere klachten en eventueel vroegere behandelingen.
  • Een klinisch onderzoek uitvoeren.Dit omvat een evaluatie van de beweeglijkheid en de pijnlijke plaatsen van de nek,de functie van de zenuwen en spieren in armen en benen.
  • Radiologische opnamen aanvragen welke een beeld geven van de beenderige toestand in uw nek.Deze eenvoudige RX opnamen zijn vaak zeer nuttig in het bepalen van de oorzaak van uw nekklachten en de behandeling ervan.

 

Bij sommige patiënten zullen bijkomende onderzoeken noodzakelijk blijken zoals een:

  • NMR: een magnetische scanner welke een beter beeld geeft van de toestand van de weke weefsels zoals het ruggemerg, de zenuwen en de tussenwervelschijven.
  • CT: een gecomputeriseerde tomografie, geeft radiologische beelden van het bot en het beenderige ruggemergkanaal.
  • Myelografie: radiologische opnamen na het inspuiten van een kleurstof in het ruggenmergkanaal, geeft een mooi beeld van het spinaal kanaal en de zenuwwortels .Dit onderzoek wordt op heden bijna niet meer uitgevoerd.
  • EMG: electromyografie, is een onderzoek welke de zenuwgeleiding opmeet en de spierfunctie controleert
  • Bloedonderzoek
  • Consult bij collega’s van een andere specialiteit

Behandeling

De behandeling van nekpijn is afhankelijk van de gevonden oorzaak.
Meeste patiënten worden succesvol behandeld met rust, medicatie, immobilisatie, kinesitherapie, oefentherapie, wijziging van activiteit of een combinatie ervan.

Wanneer nekpijn wordt veroorzaakt door overbelasting of verrekken van spieren en ligamenten over hun grenzen,zal er rust en een halskraag voorgeschreven worden voor een bepaalde periode.
Tevens zal medicatie voorgeschreven worden om de inflammatie te bestrijden.
Pijnmedicatie mag enkel gebruikt worden zoals het is voorgeschreven, en mag niet zomaar voor lange periodes genomen worden
Iedere voorgeschreven behandeling dient trouw gevolgd te wrden om een optimaal resultaat te bekomen.

Wanneer de nekklachten blijven aanhouden en dus chronisch worden kan uw behandelende orthopedist U een revalidatie programma voorstellen , bestaande uit fysiotherapie en oefentherapie, om uw klachten te verminderen en te voorkomen.

De overgrote meerderheid van patiënten worden geholpen door een combinatie behandeling van rust, medicatie en kinesitherapie.

Slechts een beperkt aantal patiënten dient heelkundig behandeld te worden.
Heelkunde kan noodzakelijk blijken om de druk op het ruggenmerg of een zenuwwortel te verwijderen. Deze druk kan veroorzaakt zijn door een discus hernia of een beenderige vernauwing van het ruggenmergkanaal.
Heelkunde kan eveneens noodzakelijk zijn in geval van een ongeval om de nek te stabiliseren en zo het risico op verlammingen te verminderen.