Informatie over de heup

Heup anatomie

Anatomie van het heupgewricht

Het beupgewricht verbindt de romp soepel met het been, het ligt tussen het bekken en het dijbeen. De heup is een zogenaamd kogelgewricht waarvan de vorm een ruime bewegingsvrijheid laat.

Het gewricht bestaat uit de heupkom (acetabulum), van het bekken, en de femurkop op het dijbeen, en is met een laag kraakbeen bedekt.

Het gewricht zelf is stevig ingepakt in een gewrichtskapsel. Binnenin het gewrichtskapsel produceert een laag slijmvlies het synoviale vocht. Dit synoviale vocht voedt enerzijds het kraakbeen en smeert anderzijds het gewricht zodat het zonder wrijving kan bewegen. Het dient ook in zekere mate als schokdemper om de aanzienlijke krachten op te vangen die tijdens het leven van een persoon op het gewricbt inwerken.

De botten zijn verbonden met ligamenten die het gewricht de nodige stevigheid verlenen,

Spieren en pezen zorgen ervoor dat bot gewricht kan bewegen.

Heupaandoeningen

Aandoeningen van het heupgewricht kunnen het gevolg zijn van een aantal oorzaken, met als meest voor voorkomende een abnormale sleet van het gewrichtskraakbeen, osteoartritis genaamd. In medische kringen noemt men osteoartritis van de heup coxartritis.

Men maakt een onderscheid tussen primaire (idiopathische) osteoartritis, waarvan de oorzaken momenteel grotendeels onbekend zijn, en secundaire osteoartritis. die optreedt in de nasleep van een bekende onderliggende aandoening zoals bijvoorbeeld reuma of bloedsomloopstoornissen van metabole oorzaak.

Andere mogelijke oorzaken van letsels aan botten of gewrichtsdelen zijn aangeboren of erfelijk bepaalde heupafwijkingen, of gevolgen van ongevallen.

De symptomen blijven niet onopgemerkt:

  • pijn hij het stappen
  • toenemende beperking van de pijnloze loopperimeter. tot de pijn uiteindelijk zelfs in rust aanwezig blijft,
  • duidelijk verminderde beweeglijkheid van het beupgewricht.

De pathologische stoornissen kunnen aan de hand van radiografie bevestigd worden. Op de röntgenopname is het eigenlijke laagje kraakbeen niet zichtbaar.Aangezien het kraakheen van een ongeschonden heupgewricht echter herkenbaar is aan de regelmatige en gladde vom, van de gewrichtsspleet, kar de arts de werkelijke toestand van het kraakbeon uit de omgevende botstructuren afleiden.

Wanneer alle mogelijkheden van niet-chirurgische behandeling uitgeput zijn, zal het plaatsen van een kunstmatig beupgewricht, ook totale heupprothese of THP genoemd, doorgaans tot de verdwijning van de pijn en het herstel van de mobiliteit leiden

Verschillende aspecten in de vervanging van het heupgewricht