Wat is een Carpal Tunnel Syndroom?

Carpal Tunnel Syndroom

Heb je vaak tintelingen of een voos gevoel in je hand, vooral ’s nachts ?
Misschien heb je een gevoel van onhandigheid terwijl je kleine fijne voorwerpen hanteert (naalden of kleine muntstukken, knopen enz.), of voel je pijnscheuten vanuit de hand tot de onderarm of soms tot in de schouder ?
Dit zijn symptomen van een Carpal Tunnel Syndroom.

De Nervus Medianus loopt vanuit de onderarm naar je hand via een tunnel ter hoogte van de pols.De bodem en de zijkanten van deze tunnel worden gevormd door de beentjes van de pols, terwijl de bovenste begrenzing van de tunnel bestaat uit een stevige fibreuze band (ligament).
Naast de zenuw bevat deze tunnel eveneens 9 pezen welke de buigers uitmaken van de vingers en de duim.
Deze pezen zijn omgeven door een synoviale membraan welke een gaine vormt rond de pezen. Deze gaine kan zwellen onder bepaalde omstandigheden.Indien deze zwelling belangrijk is kan deze een dermate druk uitoefenen dat de zenuw tegen het bovenliggende ligament gekneld wordt.
Deze inklemming veroorzaakt dan de klachten zoals hierboven beschreven.

 

Hoe wordt de diagnose gesteld ?

De bevestiging van een diagnose van Carpal Tunnel Syndroom wordt gesteld op basis van:

 • voosheid en tintelingen in de handen, vooral ’s nachts en na belasting
 • verminderd gevoel in duim, wijs- en / of middenvinger
 • het optreden van tintelingen of elektrische shock gevoel bij het tikken op het verloop van de zenuw in de pols
 • het optreden van de klachten bij het geplooid houden van de pols gedurende 1 minuut
 • een EMG: elektrische zenuw geleidingstest bepaalt de juiste lokalisatie van de druk op de zenuw en de ernst ervan.

De oorzaken

Iederen aandoening of omstandigheid welke aanleiding geeft tot opzetting, verdikking of ontsteking van synovial membranen rond de pezen kan een Carpal Tunnel Syndroom veroorzaken zoals daar zijn:

 • herhaald en krachtig grijpen met de handen
 • herhaald plooien van de pols
 • polsbreuken of ontwrichtingen
 • Arthritis, meer specifiek Rheumatoïde Arthritis
 • Stoornissen van de schidklierwerking
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Hormonale verandering gepaard gaande met de menopauze
 • Zwangerschap

Niettegenstaande hogervermelde oorzaken van CTS, blijft bij het merendeel van de gevallen de oorzaak onbekend.