De behandeling van Carpal Tunnel Syndroom

Lichte gevallen van Carpal Tunnel Syndroom kunnen behandeld worden met:

  • het aanleggen van braces of spalken, meestal ’s nachts, om de pols te immobiliseren en zo de opzetting en de ontstekingsreactie in de synoviale membranen te verminderen, zodat de zenuw terug vrij komt te liggen.
  • Het innemen van ontstekingsremmers kan eveneens de ontstekingsreactie en zo de opzetting en druk verminderen
  • Lokale toediening van een cortisone - preparaat kan eveneens de opzetting in de omgevende weefsels doen afnemen

In ernstige gevallen of bij wie de hogervermelde behandeling geen resultaat geeft is een operatie noodzakelijk.
Deze operatie bestaat erin het ligament, dat als een brug over de zenuw ligt, te klieven om zo de onderliggende structuren te bevrijden.
Normaal gezien gebeurt dit in een 1- dagsopname.

Postoperatief verloop

Na de operatie kunnen de klachten onmiddellijk verdwenen zijn of verdwijnen na korte tijd.Het litteken kan nog een geruime tijd gevoelig zijn en dit tot volledige heling .
Gevoelsstoornissen in de hand kunnen nog geruime tijd blijven bestaan , dit vooral bij oudere mensen en in ernstige, reeds langdurige , gevallen.
Meestal duurt het een paar weken, en in sommige gevallen een paar maand, vooral de dagelijkse werkzaamheden volledig hernomen kunnen worden.
Mogelijkerwijze zal je hiervoor een intensieve kinesitherapie en revalidatie moeten volgen.