Preventie van beenderbreuken

Zelfs al is een gezond beendergestel zeer stevig, zal elk bot breken indien de uitgeoefende kracht groot genoeg is .
Een beendergestel dat verzwakt is door ziekte of onvoldoende belasting breekt uiteraard veel sneller dan gezond bot.
Om een gezond skelet te ontwikkelen en te behouden heeft men nood aan voldoende hoeveelheden Calcium en voldoende beweging .

Omwille van de samenstelling van het bot is Calcium een zeer belangrijk element in de groei, de ontwikkeling en het behoud van een stevig beendergestel.Een voldoende inname van calcium is noodzakelijk tijdens de groei en voor de volwassene, dit geld vooral voor de vrouw.

Het vrouwelijk hormoon Oestrogeen regelt het huishouden van Calcium bij de vrouw.Na de menopauze, wanneer de vrouw minder oestrogenen produceert verliest zij calcium en botmassa.Het is dan ook zeer belangrijk dat de vrouw haar skelet zo sterk mogelijk maakt en behoudt door voldoende calcium inname en oefeningen .

Het beendergestel zal tevens steviger worden door regelmatige, doch geen overdadige belasting.Bij een actieve persoon wordt het beendergestel steviger en denser.
Het beendergestel van een inactief persoon is vaak merkelijk zwakker en treden breuken veel sneller op dan bij een actieve persoon.Om deze reden is het aangeraden dat oudere personen zo actief mogelijk blijven.

Een aangepast dieet en voldoende oefeningen zijn belangrijke elementen om een beenbreuk te voorkomen.