Behandeling schouderpijn

 

Bij de behandeling van schouderpijn volstaat het vaak uw activiteiten aan te passen (vermijden van overbelasting), relatieve rust te houden of fysiotherapie te volgen om de stabiliteit, spiersterkte en beweeglijkheid te verbeteren.

Medicatie wordt soms voorgeschreven om de pijn en de inflammatie te bestrijden.
Vaak moet men overgaan tot injecties in de schouder om de ontsteking te verhelpen.

In sommige gevallen is een operatie noodzakelijk om het schouderprobleem op te lossen, vooral bij rotatorcuff scheuren en recidiverende luxaties.

In 90 % van de gevallen volstaat echter een conservatieve, niet operatieve behandeling.

Diagnosestelling bij schouderpijn .

Om een correcte behandeling in te stellen bij schouderpijn is het essentieel om de juiste oorzaak en anatomische localisatie te kennen van het schouderprobleem.

De diagnose kan gesteld worden in verschillende stappen:

 • medische ondervraging: uw orthopedist zal U onder meer vragen hoe en wanneer de pijn opgetreden is, of het de eerste maal is en zon niet hoe die de vorige keer behandeld werd.
 • Het klinisch onderzoek omhelst het zoeken naar anatomische anomalieën, zwelling, spierzwakte, pijnlijke drukpunten, en bewegingsmogelijkheden van de schouder
 • Bijkomende onderzoeken:
  • RX onderzoek geeft een beeld van de beenderige toestand van de schouder
  • Echografie geeft een beeld van de pezen in de schouder (ontsteking of scheuren)
  • Arthrografie (RX met contraststof) geeft een beeld van de evcentueel aanwezige scheuren of verschrompeling in het kapsel
  • CT of NMR scan: geeft een meer gedetailleerd beeld van de schouderstructuren
  • EMG (electromyografie) geeft een beeld van de zenuwen en spieren, wanneer de oorzaak van de schouderpijn in de halsstreek moet worden gezocht
  • Een arthroscopy is een heelkundige techniek waarbij de orthopedist binnen in de schouder kan kijken met een arthroscopy kunnen week weefselletsels worden vastgesteld welke niet gezien worden met de andere onderzoeken.Gedurende die arthroscopy kunnen eveneens enkel herstellingen uitgevoerd worden.

Klik hier voor de preventieve behandelingen