Wat is Arthritis

Wat is Arthritis

Miljoenen mensen lijden aan één of andere vorm van arthritis of gewrichtsontsteking (inflammatie). Arthrits is één van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid en ernstige invaliditeit. Alhoewel arthritis hoofdzakelijk een aandoening is voor volwassenen, kan deze ook voorkomen bij kinderen.

Wat is een gewricht ?

Een gewricht is de plaats waar de uiteinden van 2 of meer beenderen in contact komen met elkaar.
De knie is bijvoorbeeld de ontmoetingsplaats van de femur (dijbeen) en de tibia (onderbeen). De knie is een voorbeeld van een scharniergewricht (hoofdzakelijk 1 bewegingsas)..
De heup is een bolgewricht (meerdere bewegingsassen) en is de ontmoetingsplaats van het bovenste uiteinde van de femur (de bol) welke past in het bekken (acetabulum = het pannetje)
De botuiteinden in het gewricht zijn bedekt door een glad materiaal, kraakbeen.Het kraakbeen bedekt het bot en laat vlotte, pijnloze beweeglijkheid toe in het gewricht.Het gewricht is omgeven door een fibreus kapsel dat bekleed is door een slijmvlies (de synoviale membraan) welke het gewrichtsvocht aanmaakt, dat de wrijving in het gewricht verminderd en slijtage voorkomt.
Boven dat fibreus kapsel liggen de gewrichtsbanden (ligamenten) welke de diverse beenderen met elkaar verbinden en het gewricht stabiliseren.
Spieren en pezen maken de actieve bewegingen mogelijk in het gewricht.

Wat is inflammatie ?

Inflammatie is één van de normale reacties van het lichaam op letsels of ziektes. In eeb beschadigd of ziek gewricht resulteert dit tot opzetting, pijn en stramheid.Inflammatie is gewoonlijk een tijdelijk verschijnsel maar in gewrichte kan dit langdurige of blijvende invaliditiet veroorzaken.

Soorten Arthritis.

Er bestaan meer dan 100 verschillende soorten arthritis.

Wat is osteoarthrose ?

De meest frequent voorkomende vorm van arthritis is osteoarthrose.
Osteoarthrose komt voor bij heel wat mensen wanneer zij ouder worden, alhoewel de aandoening kan kan beginnen op jeugdige leeftijd tengevolge van ongevallen, overbelasting of erfelijke belasting.
Arthrose is vooral pijnlijk in gewichtdragende gewrichten zoals de heup, de knie en de wervelzuil, alhoewel andere gewrichten zoals pols, elleboog of schouder eveneens veel last kunnen berokkenen.
Alle gewrichten kunnen aangetast worden maar in meerdere mate de gewrichten die veel belast worden tijdens het werk of de sportbeoefening, of na beschadigingen zoals breuken of andere gewrichtsletsels. In geval van osteoarthrose slijt het kraakbeen, welke de botuiteinden bekleedt in het gewricht, min of meer langzaam weg.In veel gevallen treden dan, bij langzaam en progressief evoluerende arthrose, spoorvormingen (osteofieten) op. De gewrichtsontsteking veroorzaakt pijn en zwelling.Continue belasting van het gewricht verergerd de pijn.De pijn kan beteren door relatieve rust of aangepaste activiteit.

Wat is Rheumatoïde Arthritis ?

Rheumatoïde Arthritis (RA) is een langdurige, chronische aandoening welke verschillende delen van het lichaam aantast , ondermeer de gewrichten. In het geval van RA gaat het slijmvlies in het gewricht opzetten en de omgevende weefsel binnendringen.Het aangetaste slijmvlies produceert tevens chemische stoffen welke het kraakbeen aantast en het gewricht vernietigd.

Deze aantasting komt het vaakst en het eerst voor thv handen en voeten.Grote gewrichten zoals heupen, knieën en ellebogen kunnen ook worden aangetast. Zwelling, pijn en stramheid komen voor ook al wordt het gewricht niet belast. Meestal zijn verschillende gewrichten aangetast terzelfdertijd. RA kan voorkomen bij mensen van elke leeftijd, ook kinderen.Toch is 70 % van de RA patiënten ouder dan 30 jaar.

Hoe wordt de diagnose van arthritis gesteld ?

Het stellen van de diagnose van arthritis gebeurt op basis van:

  • een grondige anamnese (ondervraging)
  • een klinisch onderzoek
  • RX opnamen welke de omvang van gewrichtsbeschadiging helpt vaststellen
  • Een bloedonderzoek helpt ons bij het typeren van het soort arthritis

Hoe wordt arthritis behandeld ?

Het streefdoel van iedere behandeling is:

  • de pijn te bestrijden
  • de beweeglijkheid doen toenemen
  • de kracht doen herstellen