Advanced Bloodless Center

Doelstelling:

Het Advanced Bloodless center is een multidisciplinair centrum voor de behandeling van patiënten met de meest moderne technologie met het oog het gebruik van bloed en bloedderivaten te vermijden of, indien dit niet anders kan, tot een minimum te beperken. De deelnemende artsen hebben eveneens de stelling onderschreven om de wens van de patiënt op ieder ogenblik te respecteren. De wensen van patienten, die om een of andere reden manifest en onder geen enkele voorwaarde bloed- of zijn derivaten wensen te ontvangen, zoals de getuigen van Jehova, worden dan ook ten stelligste opgevolgd.

Website: http://www.bloodless.be/
Email: info@bloodless.be