Welkom op ARTHROSIS.BE

Jaques Ellegiers

Beste bezoeker , door middel van deze site proberen wij U enigszins wegwijs te maken in de aanpak en behandeling van arthrose en andere gewrichtsaandoeningen. Deze web site heeft de pretentie niet U een evangelie en de enige waarheid voor te stellen.Wij proberen U enkel algemeen aanvaarde gegevens te verstrekken.

Wij hebben een algemene orthopedische praktijk maar wensen U er eveneens op te wijzen dat wij bijzonder geïnteresseerde en onderlegd zijn in enkele deelgebieden van de orthopedie , met name de hals en rugchirurgie, de aandoeningen van de heupen, knieën en schouders. Tevens hebben wij een uitgebreide ervaring in bloedloze chirurgie, cfr het Advanced Bloodless Center.

Tevens wensen wij er op te wijzen dat er niet zoiets bestaat als een algemene regel in de behandeling van gewrichtsaandoeningen en ieder geval en zelfs elk gewricht apart moet bekeken en geëvalueerd worden en dit in samenspraak met uw orthopedisch chirurg, die de best geplaatste persoon is om deze problemen met U te bespreken en een optimale gepersonaliseerde oplossing voor U uit te werken.

Het is tevens heel belangrijk te beseffen dat iedere patient een specifiek eigen probleem heeft en een aangepaste oplossing vraagt.Het is tevens niet mogelijk uw probleem en de resultaten van uw behandeling te vergelijken met het " identieke " probleem van uw buur, familielid of kennis.

 

Jacques Ellegiers